Rodinná terapie rozklíčuje nejen současné, ale i starší nepříjemnosti

29.9. 2023

Rodinnou terapií se dá řešit spousta bolestí. Například závislosti, ale také problémy ve vztazích, deprese nebo těžká puberta. Na rodinné terapii se nikdy nehledá viník. Každý dostane prostor se vyjádřit a možnost podívat se na situace z jiného úhlu pohledu.

Co je to rodinná terapie?

Rodinná terapie je takový druh terapie, kde se pracuje nejen s klientem, ale také s jeho rodinou. S jeho rodinnými příslušníky. Může se jednat o rodiče, děti, sourozence, prarodiče, ale také současné či bývalé partnery a partnerky.

Návrh rodinné terapie může vzejít od terapeuta, ke kterému docházíte na pravidelná sezení. 

Často se také stává, že se pro rodinnou terapii rozhodnou rodiče, kteří si všimnou změn v chování svého dítěte. Všimnou si, že je třeba zlé, vzteklé, agresivní, apatické, hubne… zkrátka, že se chová jinak. Na terapii pak přijdou rodiče, dítě a třeba i jeho sourozenci. Během sezení se terapeut zajímá, jak to v rodině chodí nebo co se změnilo. Mnohdy se zjistí, že změna chování dítěte je reakce na to, co se děje mezi rodiči. Může se pak stát, že na terapii začnou chodit pouze rodiče. V tomto momentě se z rodinné terapie stává terapie párová.

Rodinná terapie může pomoci s celou řadou bolístek

Rodinná terapie dokáže efektivně řešit mnoho problémů, například:

 • závislosti,
 • problémy v dalších vztazích,
 • problémy v práci,
 • deprese,
 • sebevražedné myšlenky,
 • problematické vztahy k dětem,
 • problémy dětí ve škole,
 • těžkou pubertu atd.

Ne vždy je hned z prvního sezení jasné, že by klientovu problému pomohla rodinná terapie. Obvykle se k ní dospěje až po několika sezeních, kdy si terapeut všimne, co se v klientově životě opakuje, jak reaguje na to, co ho tíží a kdy se jeho symptom začal objevovat.

Často se stává, že těžkost zmizí, jakmile o ní začne klient s rodinou mluvit a jakmile si uvědomí, že už se může chovat tak, jak to cítí. Nemusí nic potlačovat.

Jak požádat rodinné příslušníky, aby se zúčastnili terapie?

Řekněte své rodině, že chodíte na terapii. Svěřte se, co sezeních řešíte a že se váš terapeut domnívá, že by mohlo pomoci, kdyby na sezení přišli i další členové rodiny. Drtivá většina rodičů si přeje úspěch a štěstí svého dítěte a na terapii se dostaví.

Co dělat, pokud rodinný člen nemůže přijít?

Může se stát, že člen rodiny, který by mohl s řešením pomoci, se nemůže na terapii dostavit. Obvykle jde o situace, kdy bydlí velice daleko, případně zemřel. Stát se ale také může, že zkrátka odmítne přijít. V této situaci je nejlepší danou potíž řešit rodinnou konstelací, kdy rodinného příslušníka nahradí jiná osoba. Ideálně by se mělo jednat o cizí osobu. Chybějící rodinný člen by neměl být nahrazený jiným rodinným členem.

TIP: Přijďte na večerní workshop rodinných konstelací. Napoprvé je dobré se účastnit jako “hráč” v konstelaci někoho jiného. 

Nejčastěji účast na rodinných terapiích odmítají partner či partnerka klienta. Co v takové situaci dělat? Nejlepší je nechat to tak a pokračovat v individuální terapii. Pokud se partner na změně odmítne podílet, může to pro vás být signál, jaký má druhá strana k vzájemnému soužití postoj.

Jak probíhá rodinná terapie?

Průběh rodinné terapie je individuální a liší se podle klienta. Společným znakem je pouze to, že každý z účastníků dostane prostor, aby se vyjádřil. Terapeut je zpravidla pozorovatelem, který čas od času položí otázku. Otázku pokládá konkrétnímu členovi rodiny, který se má na danou situaci podívat z jiné perspektivy. 

Starší příslušníci rodiny mohou mít k terapii předsudky, což jim brání se sezení účastnit. Proto je důležité, aby věděli, že se na rodinné terapii nehledají viníci. Viník totiž neexistuje. Každý z rodiny k řešené těžkosti přispívá svým způsobem komunikace, nebo nekomunikace.

Pokud je rodinný systém rozvětvenější, rodina má hodně členů, kromě rodičů také například prarodiče, kteří se podíleli na výchově, a více sourozenců, je možné rodinnou terapii uspořádat u klienta doma. Je ale potřeba, aby s tím ostatní členové souhlasili. Nemusí přitom aktivně spolupracovat, nemusí během terapie ani nic říkat, ale je důležité, aby s návštěvou terapeuta souhlasili. 

Pro terapeuta je terapie v domácím prostředí výhodou, protože rychle vidí:

 • jak spolu rodina komunikuje, 
 • jakou roli v rodinném systému zastávají přítomní členové,
 • jakým způsobem se v rodině řeší problémy.

Na rodinnou terapii přijdete většinou jen jednou

Rodinná terapie, kdy jsou přítomni všichni členové rodiny, většinou proběhne jen jednou. Následně pracuje terapeut s klientem dál individuálně nebo se postupně do sezení přizývají jednotliví členové systému. 

I jedno hromadné rodinné sezení stačí k tomu, aby se u vás nastartoval proces změny, ve kterém pak pokračujete dál se svým terapeutem. Postupně začínáte cítit úlevu nejen ve svém životě, ale i v komunikaci se svojí rodinou.

Chcete se o této terapeutické metodě dozvědět víc?

Ve videu se dozvíte:

 • jak probíhá rodinná terapie,
 • co všechno dokáže terapie vyřešit,
 • kdy je správná chvíle na rodinnou terapii?

Chcete rodinnou terapii vyzkoušet? Napište e-mail na jsem@vztaholog.cz.