Hledáte řešení svého problému? Zkuste rodinné konstelace

17.8. 2023

Rodinné konstelace vám mohou pomoci odhalit, co a proč vás „tlačí v botě“. Díky nim uvidíte svůj problém z nadhledu a získáte k němu odstup. Zjistěte, co je podstatou rodinných konstelací, jak probíhají a kde se vlastně vzaly.

Rodinné konstelace mají své kořeny v jižní Africe

Rodinné nebo také systemické konstelace mají svůj původ v jižní Africe. Proč se rodinným konstelacím říká také systemické? Protože rodina je určitý druh systému.

S uceleným konceptem rodinných konstelací přišel na přelomu 80. a 90. let Němec Bert Hellinger. Byl teologem, psychoterapeutem, ale také cestovatelem. Jeho cesty se týkaly především misií v jižní Africe. Hodně času zde trávil ve společnosti místních kmenů. Nejvíce jej zaujalo, že lidé v kmenu netrpí depresemi, psychickými nemocemi a netrápí se neštěstím. Lidé zkrátka žili v souladu s přírodou, kmenem a situacemi, které jim život přinášel.

Hellingera jejich životní „pohoda“ zaujala, a tak ji začal zkoumat do hloubky. Zjistil, že v jejich systému funguje určitá hierarchie, tedy:

 • já jsem syn,
 • toto je můj táta,
 • toto je moje máma,
 • toto je máma a táta mého táty,
 • toto je máma a táta mé mámy atd.

Pokud došlo v tomto společenství k nějaké nerovnováze, uspořádalo se setkání, které mohlo mít například podobu rituálu. Díky tomuto setkání a práci na zmiňované nerovnováze došlo postupně k jejímu vyrovnání a nastolení dřívější harmonie.

Současné konstelace čerpají ze svých kořenů

Současné rodinné konstelace vychází z konceptu, který představil Bert Hellinger. Postupem času se ale vytříbily. Vyvinulo se několik konstelačních směrů. Některé jsou více terapeutické, jiné se zaměřují spíše na duchovní rozvoj nebo práci se sebepoznáváním.

V současné době se konstelace používají nejen k řešení rodinné nepohody. Mohou pomoci se vztahy:

 • s partnery,
 • s rodiči,
 • s dětmi,
 • v práci,
 • k sexu,
 • k penězům,
 • k bohatství,
 • k chudobě atd.

Ne každé téma se dá konstelací vyřešit, ale rozhodně vám pomůže získat širší pohled na věc.

Jak vypadají a probíhají rodinné konstelace?

Zjednodušeně můžeme říct, že se jedná o takové divadlo, které vám má ukázat problém, jenž řešíte, z odstupu. Máte u něj získat nadhled. Jak k tomu dochází?

 • Zúčastníte se setkání, které čítá více osob.
 • Vede jej člověk, kterému se říká konstelář.
 • Všichni zúčastnění vytvoří kruh, tedy jakýsi kmen.
 • Ten, kdo má zájem řešit svůj problém neboli zakázku, konsteláři sdělí, co chce řešit, případně jak by to chtěl vyřešit.
 • Následně si z ostatních účastníků vybere, kdo bude jeho konstelaci hrát.
 • Poté sedí a dívá se, co se před ním odehrává.

Pomocí konstelace se ukáže, co se v systému děje, dělo, nebo co bylo potlačeno a zapomenuto. Někdy se ukážou věci, které klient schválně nechtěl vidět. Díky tomu, že to vidí, může svoji zakázku vyřešit.

Nejlepší je, pokud rodinný systém představují neznámí lidé

Na rodinnou konstelaci můžete přijít společně s tátou, mámou, babičkou, sestrou nebo jinými rodinnými příslušníky. Při sestavování konstelace je ale lepší, aby každého příslušníka rodiny hrál někdo z účastníků, který vás nezná. To znamená, že je lepší, pokud v konstelaci nehrajete přímo vy a vaše rodina, ale ostatní účastníci semináře, kteří vás neznají. Konstelace na vás totiž mnohem lépe působí, pokud ji můžete vnímat společně jako diváci.

Na konstelaci můžete přijít, i když nemáte konkrétní problém k řešení

Na konstelaci obvykle chodí 2 typy zájemců:

 1. Mají připravenou zakázku, kterou chtějí řešit – zjistili si rodinnou historii, mají třeba rozkresleny jednotlivé členy systému/rodiny. Vědí, kde budou „herci“ stát atd.
 2. Neumí zakázku pojmenovat – konstelace se zúčastní, protože chtějí něco zažít a prožít. Můžou mít pocit, že nejsou v životě spokojení a šťastní. Díky konstelaci mají šanci zjistit, co je „tlačí v botě“.

Chcete to zkusit? Přihlaste se večerní workshop Rodinných konstelací.

Jak poznáte, že konstelace splnila vaše očekávání?

To, že konstelace funguje, vnímá každý jinak. U někoho se pocit, že vyřešil, co potřeboval, dostaví hned po konstelaci. Dostaví se bezprostřední úleva, uvolnění energie a radost. Samotná transformace přichází až později.

Jiní klienti mají pocit, že jim konstelace nic nedala, případně, že jí nerozuměli nebo se jim nelíbila. V těchto případech je nejlepší to přestat mentálně řešit a zapomenout na to. Důležité je věřit svému nevědomí a své vnitřní moudrosti. Transformace se dostaví v řádu několika dnů nebo týdnů a vy pochopíte, co jste vlastně viděli.

Chtěli byste rodinnou konstelaci zkusit také, ale potřebujete více informací? Ve videu se dozvíte:

Chtěli byste rodinnou konstelaci zkusit také, ale potřebujete více informací? Ve videu se dozvíte:

 • Jak si vybrat konsteláře,
 • jak časově náročná je konstelace,
 • proč se při konstelaci řídit vlastní intuicí.