Mužský a ženský princip ve vztazích i v rodičovství

12.10. 2023

Mužský i ženský princip v sobě máme všichni. Co se děje ve vztazích – partnerských, rodičovských i jiných, když nejsou v rovnováze? Přečtěte si moje odpovědi pro magazín Ona Dnes. Článek „Buďte pánem svých emocí“ si můžete přečíst v tištěné verzi 16. 10. 2023.

V dnešní době převažuje u mnoha žen mužská, „bojovná“ energie a její ženský protipól bývá naopak potlačován. Jaké problémy z této nerovnováhy plynou?

Mužský princip není jen „bojovný“, je také tvořící, expanzivní, logický, racionální. Ženský princip je kreativní, emocionální, intuitivní. V momentě, kdy nejsou v rovnováze, vznikají problémy. Příroda má ráda harmonii.

Lidé s dominujícím mužským principem si často najdou partnera/partnerku, který má mužský princip naopak potlačený.  A po nějaké době se jim v takovémto vztahu přestane dařit. Pokud u vás výrazně převažuje mužský princip, můžete mít brzy pocit, že se váš partner/ka pouze “veze”, že veškerá péče a starost o praktické záležitosti ve vztahu je pouze na vás. Váš partner či partnerka s upozaděným mužským principem často trpí pocitem, že jim nedůvěřujete, že se k nim chováte jako k malému dítěti. Proti tomuto chování se pak vymezují, dělají naschvály, často jsou v rezistenci a odmítají vše, co od vás přichází.  Můžou i trpět depresemi či frustracemi. To se samozřejmě zase propisuje do vztahu a vy na sebe berete ještě více aktivit a činností. Začarovaný kruh se zvětšuje a potíže ve vztahu prohlubují.

TIP: Tento začarovaný kruh může pomoci rozseknout terapie Vnitřní muž a vnitřní žena. Přečtěte si o ní víc.

Co třeba matky samoživitelky, které na sebe chtě nechtě musí převzít i mužské role? Jak lze v tomto případě vyvážit podíl mužské a ženské energie?

Mužský i ženský princip v sobě máme všichni. Nejčastěji od svých rodičů nebo lidí, se kterými trávíme první roky našeho života, odkoukáme, jak je používat. Bez ohledu na pohlaví se někdo naučí být více ve své ženské, někdo více ve své mužské energii. V životě nás potkají situace, kdy je potřeba aktivovat více jednu či druhou polaritu.

Pozor, nezaměňujme si pojmy role matky a otce s ženským a mužským principem. To, že je žena v roli matky samoživitelky, neznamená, že musí zastávat roli otce. Být v roli otce je pro ženu nemožné. Snažit se o to je neskutečně vysilující a stejně nikam nevede.

Jako matka můžete být více ve své mužské polaritě, pokud to okolnosti vyžadují. V momentě, kdy se situace změní, můžete začít vstupovat více do své ženské polarity, do své ženské energie. Budete mezi těmito dvěma polaritami tančit podle toho, jakou situaci v daném okamžiku řešíte.

Nefunguje to ale tak, že se rozhodnete: „teď budu více ve své ženské energii“. Takovéto rozhodnutí často vede k tomu, že začnete potlačovat svůj mužský princip a opět nastává nerovnováha a nespokojenost.

Optimální je umět vědomě, v konkrétní situaci, používat obě tyto polarity. Mužskou – racionální, expanzivní – třeba když si jdete říct o zvýšení platu, ženskou – empatickou, emocionální – třeba když se vám kamarádka svěřuje se svým trápením. Naučit se vyvažovat mužskou a ženskou energii je celoživotní práce, nikdy nemáme „hotovo“. Je to jako když jde provazochodec po laně. Dokud je na laně, musí neustále balancovat, být si vědom své situace.