Jsou váš vnitřní muž a vnitřní žena v harmonii?

28.8. 2023

Pídíte se po tom, proč jste v životě nespokojení nebo proč se vám nedaří ve vztazích? Zkuste se na tento kámen, který vás tlačí v botě, podívat terapeutickou metodou vnitřního muže a vnitřní ženy. Může vám pomoct kamínek z boty vysypat.

Mužská a ženská polarita tu s námi je, co lidstvo existuje

Mužská a ženská polarita nejsou nic nového. Každý člověk je v sobě má. Ve většině případů se stává, že tyto polarity nejsou v harmonii, a proto můžete cítit, že nežijete spokojeným životem.

Metoda vnitřního muže a vnitřní ženy vznikla v Americe před zhruba 45 lety. Na jejím počátku stála Američanka Sagarpriya Roberta DeLong, která působila v Esalen Institute. Právě v Esalen Institute se v 70. a 80. letech výrazně experimentovalo v oblasti nových psychoterapeutických technik.

Sagarpriya Roberta DeLong si během sezení začala všímat toho, že každý člověk má v sobě různé druhy energií. Postupem času vypozorovala, že je někdy energie v dominantní a jindy v submisivní pozici. Začala je tedy zkoumat, porovnávat a rozvíjet. Její sledování dalo vzniknout tomuto přístupu, tedy metodě vnitřního muže a vnitřní ženy.

Kdo nebo co je vnitřní muž a vnitřní žena?

Každého člověka tvoří dvě části:

 • Jedna část reaguje a funguje racionálně, logicky až matematicky. Obecně se jí přisuzují mužské kvality, a proto se jí říká vnitřní muž.
 • Druhá část reaguje emocionálně, intuitivně a kreativně. Přisuzuje se jí ženské chování, takže se označuje jako vnitřní žena.

Takto ostatně fungují i pravá levá hemisféřa mozku. Jedna hemisféra je spíše logická a racionální, druhá je emocionální.

Jak probíhá terapie metodou vnitřní muž a vnitřní žena?

Tato terapie má svá specifika. Oproti klasickému sezení, které bývá zhruba 60minutové, může být toto až dvakrát delší.

 • Z počátku si terapeut zhruba 15 minut povídá s klientem, který mu představí téma, jež by chtěl řešit.
 • Následuje 10 minut tzv. čtení, kdy klient leží na pohovce či masážním stole. Může mít zavřené oči a relaxovat.
 • Během těchto 10 minut se terapeut dotkne chodidel a poté bez dotýkání vznáší ruku nad celým tělem klienta. Během tohoto tzv. čtení zjišťuje terapeut stav duševního zdraví.
 • Následně si klient i terapeut sednou do křesla a vedou dialog, během kterého se přesunou do vnitřní ženy a vnitřního muže.

Jak terapeut vstupuje do vnitřního muže nebo vnitřní ženy?

Pro vstup do těchto polarit se používají dvě techniky.

 • Střídavé zakrývání očí – klient si střídavě překrývá oči páskou a odpovídá na terapeutovy otázky, které jsou stejné, ať se klient dívá levým, nebo pravým okem. Odpovědi na stejné otázky se můžou lišit podle toho, zda má zakryté pravé, nebo levé oko. Někdy jsou rozdíly v odpovědi menší, jindy větší. Někdy mohou být odpovědi na otázky stejné.
 • Přidání 2 židlí – kromě dvou křesel, na kterých sedí terapeut a klient, jsou v místnosti ještě další dvě židle. Jedna židle představuje vnitřního muže, druhá vnitřní ženu. Při této technice jde klient ještě hlouběji do svých pocitů, které může prožívat jak ve své mysli, tak i na svém těle.

Metodou vnitřního muže a vnitřní ženy můžete řešit nejen vztahy a práci

Tato metoda pomáhá řešit vnější vztahy. Může jít o problémy v partnerském vztahu, ale také o problematický vztah s rodiči, s dětmi, s kolegy i s kamarády. To, jak funguje váš vnitřní vztah mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou, se často zrcadlí ve vašich vnějších vztazích.

Díky pochopení vztahu mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou můžete vyřešit i pracovní otázky. Na sezeních nejčastěji otevíráme, jestli práce, kterou se člověk živí, jej uspokojuje, vyživuje a dělá mu radost.

Přístup k vnitřnímu muži a vnitřní ženě je obohacující pro všechny, kteří se chtějí věnovat sami sobě.

Musím tuto metodu kombinovat s klasickou terapií?

Metoda vnitřního muže a ženy je vhodná jak pro klienty, kteří dochází na terapii pravidelně, tak pro ty, kteří o této metodě slyšeli a chtěli by ji vyzkoušet, ale nemají ještě zkušenosti s daným terapeutem či terapií obecně. V takovém případě je vhodná první „oťukávací“ návštěva neboli klasické sezení, kde se klient s terapeutem seznámí. Klient nastíní, co by chtěl řešit a kam by se setkávání mělo ubírat.

A co dál?

Na terapii se naučíte objevené věci zpracovávat, nahlížet a pracovat s nimi i sám. Pokud chcete jít ještě dál a více do vašeho tématu proniknout, můžete absolvovat skupinové workshopy nebo se zapojit do rozvojových a sebepoznávacích skupin. Těmito metodami si prohlubujete možnosti, znalosti a vědomí sebe sama. Poznáte, jak fungujete.

Pečovat o vztah mezi vaším vnitřním mužem a vnitřní ženou můžete i pomocí meditace nebo činnostmi, které vás uspokojují. Třeba:

 • úklidem,
 • jízdou na motorce,
 • zahradničením atd.

Chcete se o této terapeutické metodě dozvědět víc?

Ve videu se dozvíte:

 • jak probíhal můj výcvik pro metodu vnitřního muže a vnitřní ženy,
 • jak byste měli pečovat o svoje duševní a fyzické zdraví,
 • jak často se dochází na sezení,
 • proč se tato metoda nazývá Star Sapphire: Male-Female Energywork neboli Práce s mužskou a ženskou energií hvězdného safíru.

Chcete tu terapeutickou metodu vyzkoušet? Napište mi na e-mail jsem@vztaholog.cz.