JAK ŘÍKAT PEVNÉ,

ALE LASKAVÉ "NE"

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.