Vyprovokuj (se) tancem!

30.4. 2021

Připravujeme nový formát tanečního představení s tématem provokace, které propojí psychoterapii a tanec, které bude nejenom estetickým zážitkem, ale zároveň terapeutickou metodou. 

Propojení psychologie a tance je zdroj nových podnětů a inspirace, zapojuje do hry nevědomí, jeho schopnost vnímat tyto podněty novým způsobem, obcházet naše racionální konstrukce a “přepsat” hluboko zakódované vzorce chování. Chceme tak nejen zprostředkovat nový intenzivní umělecký prožitek, ale také nastartovat terapeutické procesy v nevědomí diváků. 

Podívejte se na krátké video:

Projekt můžete finančně podpořit libovolnou částkou na www.donio.cz a vybrat si některou z odměn:

  • vstup na letní premiéru
  • skupinovou meditaci
  • originální audionahrávku s hypnózou
  • večeři ve změněném stavu vědomí
  • bytová koncert s hypnózou

Bližší informace k odměnám i k projektu najdete na www.donio.cz/vyprovokujse. Budeme se na vás těšit na letní premiéře.